Các bước tạo Website
Chỉ cần địa chỉ e-mail để tạo tài khoản
Để sử dụng Wevina, trước hết bạn cần tạo tài khoản.
Để tạo tài khoản thì chỉ cần địa chỉ e-mail và password, sau đó bạn có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký miễn phí Wevina ngay bây giờ!
Tạo tài khoản
Với Wevina bạn cũng sẽ là một nhà thiết kế web.
Bạn hãy đăng nhập sau khi tạo tài khoản Wevina.
Trên màn hình quản trị, bạn có thể tạo website hay biên tập website đã tạo.
Với các chức năng của Wevina, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tạo website giống như một người thiết kế web chuyên nghiệp.
1
-

Hãy tạo một website cho riêng mình

Trên màn hình quản trị, bạn hãy nhấn vào nút “Tạo mới website” để tạo mới một website.
Bạn hãy đặt tiêu đề cho website và lựa chọn kết nối cộng đồng.
URL có dạng là ○○○ (tùy bạn lựa chọn).wevina.vn.
Trong phần ○○○ thì bạn nên đặt bằng những từ khóa và câu văn có liên quan đến tiêu đề website của bạn.
Bạn hãy nhập phần mã xác thực, lựa chọn trạng thái “Kích hoạt” hay “Không kích hoạt” cho website và nhấn vào nút “Quyết định” để tạo website.

2
3
4
-

Biên tập website

Bất cứ ai cũng có thể tạo được website bằng cách thêm vào hoặc thay đổi tiêu đề, bài viết, ảnh tùy theo hiển thị.
Bạn hãy đăng tải ảnh, viết bài viết để tạo website của mình.
Bạn có thể thay đổi, thêm sửa xóa các mục, các webpage rất dễ dàng.
Bạn có thể dễ dàng thay đổi từ bố cục trình bày, màu sắc bằng cách chọn “Kiểu”.

5
-

Đăng tải, biên tập ảnh và thêm chú thích

Khi nhấn vào “Thêm phần tử mới”, sẽ hiển thị ra các phần tử của trang web, vì vậy bạn có thể lựa chọn nội dung mong muốn để thêm vào.
Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ ảnh đã đăng hay xử lý màu cho ảnh một cách dễ dàng chỉ bằng nút bấm. (Tuy nhiên, để trở lại màu sắc bạn đầu bạn chỉ có thể sử dụng nút “Quay lại”
Trong phần “Thêm phần tử mới”, bạn cũng có thể dễ dàng thêm vào các lời chú thích, video, Google Map vv…

6
Bạn hãy công bố website cho mọi người
Sau khi hoàn thành biên tập website, bạn hãy công bố website cho mọi người.
Thông qua website, bạn sẽ có thêm nhiều bạn mới, hay bạn cũng có thể kết nối với họ thông qua phần kết nối cộng đồng.
-

Hãy duyệt trước

Sau khi đã hoàn thành website có thể ưng ý rồi, bạn hãy dùng chức năng “preview” để xác nhận thử xem website trông sẽ như thế nào trên thực tế.
Hay bạn cũng có thể vừa tạo trang web, vừa xem trước trang web của mình trông như thế nào để chính sửa cho hợp lí.

-

Công bố website cho mọi người!

Sau khi hoàn thành website, trên màn hình “setting” của bảng điều khiển (dashboard), bạn hãy đổi trạng thái của website thành “kích hoạt” và nhấn “Save”.
Như vậy là bạn đã hoàn thành việc công bố website của bạn.
Nhập URL của website để xác nhận xem thực tế website đã được công bố hay chưa.
Đây là bước đầu tiên để mọi người biết đến website của bạn.

-

Sau khi công bố

Sau khi công bố website, bạn hãy giới thiệu website của bạn trên facebook và twitter, hoặc thông qua chức năng kết nối cộng đồng trên các website khác mà bạn đã biết.
Hãy liên tục cập nhật thông tin, đăng thêm bài viết, ảnh để hoàn thiện thêm website và trả lời các bình luận đã nhận được để tăng thêm bạn bè, hoặc trao đổi thông tin với các website khác bằng chức năng kết nối cộng đồng của Wevina.

Wevina INC

  • Hà Nội - Việt Nam

  • Phone:

    Hotline 0912.345.678

  • E-mail:   

    support@wevina.vn
  • All right reserved.