Điều khoản Sử dụng

Điều 1 - Quy định chung

 1. WEVINA là dịch vụ website trực tuyến (bao gồm cả những phiên bản sửa chữa hoặc thay đổi khi cần thiết) được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Tiên phong Trực tuyến Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”) cho các khách hàng đã đăng ký làm thành viên (sau đây gọi là “Người sử dụng”) bằng cách đồng ý với các quy định sử dụng như dưới đây (sau đây gọi là “Quy định”). Dịch vụ này bao gồm gói miễn phí và gói có thu phí. Nội dung của từng gói sẽ phải tuân theo bảng quy định nội dung dịch vụ được đính kèm riêng.
 2. Gói miễn phí hiển thị các nội dung do Công ty chỉ định và các quảng cáo do Công ty lập trên các trang (site). Người sử dụng không được phép gỡ bỏ hoặc ẩn đi các nội dung hay quảng cáo này. Công ty được vận hành hoạt động dựa trên thu nhập từ phí quảng cáo nhận được bằng việc đăng tải các quảng cáo bằng văn bản hoặc biểu ngữ trong dịch vụ này theo yêu cầu của chủ quảng cáo và cung cấp miễn phí tới những người sử dụng.
  Website được lập trong các gói miễn phí được công khai tại các miền phụ (subdomain) của wevina.vn.
 3. Gói có thu phí không chứa bất kỳ quảng cáo nào. Các trang được lập trong gói có thu phí được truy cập bằng tên miền độc lập và các miền phụ thuộc tên miền độc lập này. Về miền phụ độc lập sẽ được quy định riêng.
 4. Quy định này được áp dụng tới toàn bộ người sử dụng kể từ khi bắt đầu sử dụng dịch vụ.
 5. Quy định này đưa ra các điều kiện sử dụng dịch vụ. Công ty chỉ cung cấp dịch vụ tới người sử dụng chấp nhận quy định này.
 6. Việc người sử dụng sử dụng dịch vụ này sẽ được coi là đã đồng ý với toàn bộ các nội dung của quy định.
 7. Công ty có thể đính chính sửa đổi quy định mà không cần thông báo trước. Người sử dụng sẽ được coi là đã chấp thuận với quy định sau sửa đổi này. Trừ trường hợp Công ty có quy định khác, quy định sử dụng sau khi thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm bắt đầu công khai trên website của Công ty.
 8. Công ty kết hợp dịch vụ của bên thứ ba và cung cấp cho người sử dụng. Người sử dụng sẽ được coi là đã đồng ý với các điều kiện cung cấp dịch vụ của bên thứ ba tại giai đoạn đã ký kết xong hợp đồng với Công ty.

Điều 2 - Đăng ký làm người sử dụng và hủy bỏ đăng ký

 1. Những người muốn sử dụng dịch vụ này phải tiến hành đăng ký người sử dụng theo mẫu đăng ký sau khi đồng ý với các nội dung của quy định này.
 2. Đối với một trong số các trường hợp nêu dưới đây, dựa vào phán đoán, đánh giá của Công ty, việc đăng ký có thể sẽ không được chấp nhận.
  1. Trường hợp người sử dụng đã từng sử dụng dịch vụ này nhưng bị xóa bỏ đăng ký người sử dụng do vi phạm các điều khoản của quy định sử dụng.
  2. Trường hợp địa chỉ mail đã đăng ký khi tiến hành đăng ký làm người sử dụng không sử dụng được (Là địa chỉ mail không nhận được E-mail được gửi từ Công ty và không thể xác nhận được nội dung).
  3. Trường hợp thông tin đăng ký người sử dụng bao gồm những hiển thị gây phản cảm cho bên thứ ba, hoặc trái với thuần phong mỹ tục – trật tự công cộng.
  4. Trường hợp Công ty cho rằng không thích hợp.
 3. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với trường hợp bị gặp trở ngại hoặc thiệt hại khi sử dụng dịch vụ này với nguyên nhân là do bị sai thông tin đăng ký hoặc cố tình đăng ký thông tin không chính xác.
 4. Trường hợp người sử dụng kết thúc sử dụng dịch vụ và muốn hủy bỏ tư cách người sử dụng, bản thân người sử dụng có thể hủy bỏ bằng cách tiến hành các thủ tục bắt buộc. Về nguyên tắc, Công ty không tiến hành làm thay thủ tục hủy bỏ.
 5. Không liên quan tới quy định của mục 4 nêu trên, trong trường hợp người sử dụng bị chết, bị bệnh nặng hoặc bị thương nặng, bỏ trốn,… không thể tự tiến hành thủ tục, và bản thân người sử dụng hoặc người thân có đề nghị, Công ty có thể xét là trường hợp ngoại lệ và tiến hành làm thay thủ tục hủy đăng ký.
 6. Công ty không cam kết lưu giữ các thông tin, số liệu sau khi hủy đăng ký người sử dụng.
 7. Trường hợp người sử dụng vi phạm các điều đã nêu trong quy định này, Công ty có thể dừng hoặc chấm dứt việc sử dụng dịch vục của người sử dụng mà không cần phải thông báo trước.
 8. Công ty có thể chấm dứt toàn bộ hoặc một phần dịch vụ đối với người sử dụng sau khi đã thông báo với người sử dụng trong một khoảng thời gian tương đối.
 9. Việc thông báo như trong quy định của khoản mục trên đây được tiến hành bằng cách đăng ở trên website và gửi vào E-mail có địa chỉ đã được đăng ký khi tiến hành đăng ký làm người sử dụng

Điều 3 - Nâng cấp thành gói có thu phí và thanh toán phí

 1. Trường hợp người sử dụng muốn sử dụng gói có thu phí thì phải tiến hành đăng ký theo mẫu sau khi đã đồng ý với các nội dung của quy định này.
 2. Công ty có thể chỉnh sửa nội dung và phí của gói có thu phí. Trong trường hợp tiến hành sửa lại phí sử dụng và nội dung của gói, công ty sẽ thông báo trước cho người sử dụng bằng cách đăng trên trang hoặc gửi qua mail. Hệ thống tiền phí mới sau khi sửa đổi lại sẽ được áp dụng kể từ khi gia hạn hợp đồng. Việc thay đổi nội dung phải được thông báo ngay tức thời và không được làm ảnh hưởng toàn bộ hợp đồng.
 3. Phí sử dụng phải được trả trước 01 lần cho 12 tháng với phương thức thanh toán do người sử dụng lựa chọn. Phí chuyển khoản và các chi phí khác do người sử dụng chịu.
 4. Khi có lỗi trong phương thức thanh toán, người sử dụng phải thông báo ngay cho Công ty. Trong trường hợp Công ty không thể xác nhận việc đã chuyển tiền của người sử dụng và không phải do lỗi cố ý hoặc sai sót của Công ty, Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước thiệt hại của người sử dụng hoặc của bên thứ ba khác.
 5. Công ty phải thông báo hạn thanh toán tiền phí và phương thức thanh toán trên trực tuyến hoặc bằng E-mail. Tuy nhiên, Công ty không phát hành bản chi tiết sử dụng cho người sử dụng. Sau khi việc chuyển tiền hoàn tất, trừ trường hợp được Công ty chấp nhận, Công ty sẽ không hoàn trả lại phí sử dụng đã được thanh toán trong bất kể trường hợp nào.
 6. Sau khi đăng ký sử dụng gói có thu phí, nếu việc chuyển tiền không được hoàn tất cho đến trước ngày hạn thanh toán, việc đăng sẽ bị tự động hủy bỏ.
 7. Về nguyên tắc, ngày bắt đầu của hợp đồng gói có thu phí là ngày nhận được miền (domain). Tuy nhiên, sau khi việc chuyển tiền hoàn tất, trong trường hợp không hoàn tất việc nhận miền trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm có thể được nhận miền trên màn hình quản lý thì hợp đồng sẽ được tự động bắt đầu. Thời hạn hợp đồng là 12 tháng.
 8. Việc xác nhận chuyển tiền kết thúc tùy theo thủ tục chuyển khoản từ các ngân hàng vào đến tài khoản của Công ty và việc xác nhận đã nhận được tiền tại Công ty. Thời gian chuyển tiền vào tài khoản của Công ty sẽ khác nhau tùy theo từng ngân hàng chuyển. Thời gian xác nhận việc nhận tiền của Công ty là từ 08 giờ sáng đến 05 giờ chiều.

Điều 4 - Gia hạn – hủy bỏ - chấm dứt hợp đồng của gói có thu phí

 1. Công ty tiến hành thông báo việc gia hạn hợp đồng cho người sử dụng thông qua Email hoặc trên màn hình quản lý trong vòng 02 tháng trước ngày hết hạn hợp đồng. Trường hợp muốn tiếp tục gia hạn, người sử dụng cần tiến hành thủ tục gia hạn hợp đồng trên màn hình quản lý trong vòng 03 tuần kể từ khi hiển thị thông báo và hoàn tất việc chuyển chi phí sử gia hạn trong vòng 01 tuần kể từ khi kết thúc thủ tục.
 2. Trường hợp người sử dụng không hoàn tất thủ tục gia hạn hợp đồng trong vòng 01 tháng trước ngày chấm dứt hợp đồng và hoàn tất thanh toán phí sử dụng, hợp đồng sẽ tự động bị chấm dứt. Trường hợp bị tự động chấm dứt, vào ngày hôm sau của ngày chấm dứt hợp đồng, miền do người sử dụng nắm giữ sẽ bị hủy bỏ và được coi là đã chuyên sang gói miễn phí và trang (site) sẽ được công khai trên Weivina.
 3. Trường hợp hợp đồng bị kết thúc, toàn bộ phần E-mail chưa nhận được còn sót lại trong máy tính chủ (server) sẽ bị xóa bỏ. Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm trong việc hoàn tất nhận tin cho đến khi hợp đồng kết thúc; ngoài ra phải thông báo dừng sử dụng địa chỉ mail đến các nơi có liên quan.
 4. Sau khi kết thúc hợp đồng một lần, người sử dụng có thể đăng ký sử dụng gói có thu phí từ cùng một tài khoản (account). Trong trường hợp tái hợp đồng, người sử dụng cần nhận được miền mới. Công ty không đảm bảo việc nhận lại miền trước đây đã sử dụng.
 5. Trường hợp bất đắc dĩ, Công ty có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng sử dụng gói có thu phí với người sử dụng mà không cần phải trình bày lý do sau khi đưa ra khoảng thời gian thông báo ít nhất là 1 tháng.
 6. Đối với một trong các trường hợp được nêu dưới đây, Công ty có thể chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo trước. Khi đó, Công ty không hoàn trả lại phí sử dụng đã thanh toán.
  1. Trường hợp người sử dụng dịch vụ đề nghị chấm dứt hợp đồng.
  2. Trường hợp nội dung đăng ký tại thời điểm ký kết hợp đồng được chứng minh là giả mạo.
  3. Trường hợp những liên lạc quan trọng từ Công ty liên quan đến việc sử dụng dịch vụ đã được gửi tới địa chỉ mail đăng ký nhưng không được chuyển tới một cách bình thường hoặc không có những trả lời hồi âm cần thiết.
  4. Trường hợp người sử dụng dịch vụ vi phạm nội dung quy định của Điều 9 (Nghĩa vụ của người sử dụng) cho dù cố ý hoặc do sơ sót.
  5. Trường hợp người sử dụng vi phạm bất kỳ một trong các quy định của bản quy định này.
  6. Ngay cả trong trường hợp sử dụng gói có thu phí cũng có trường hợp trang (site) vi phạm các nội dung bị nghiêm cấm và trường hợp Công ty xóa bỏ tài khoản và nội dung trong tài khoản. Trong trường hợp này Công ty không hoàn trả phí sử dụng.

Điều 5 - Đăng ký, hủy bỏ, chuyển đổi miền trong gói có thu phí

 1. Trong gói có thu phí có bao gồm việc cung cấp miền. Công ty đóng vai trò làm đại lý cho hai bên là người sử dụng và bên kinh doanh cung cấp miền, với mục đích nhận và duy trì miền.
 2. Công ty chỉ cung cấp dịch vụ với các miền khi người sử dụng dùng gói có thu phí. Với mỗi 01 người sử dụng chỉ có thể nhận được 01 miền. Người sử dụng không thể chuyển nhượng miền này cho bên thứ ba.
 3. Công ty chỉ định nhà kinh doanh cung cấp miền dưới đây khi cung cấp dịch vụ miền. Khi tiếp nhận việc cung cấp dịch vụ miền, ngoài quy định này, người sử dụng phải đồng ý và tuân thủ quy định của nhà kinh doanh cung cấp miền, cùng các phương châm, quy định, quy ước khác của cơ quan – tổ chức cho phép đăng ký và quản lý tên miền (registrar).
  http://tenten.vn/Support/usingPolicy
  http://www.icann.org/en/help/dndr
 4. Trước khi đăng ký miền, người sử dụng phải xác nhận lại việc miền này không xâm hại quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc không trái với quy định pháp luật hiện hành. Người sử dụng phải cam kết việc chịu trách nhiệm và không gây ra những hành vi xâm hại quyền lợi của bên thứ ba.
 5. Công ty không đảm bảo việc người sử dụng có nhận được miền theo mong muốn hay không, và miền đã nhận được có xâm hại đến quyền lợi của bên thứ ba hay không. Nếu ngay cả trong trường hợp miền đã nhận được không xâm hại đến lợi ích của bên thứ ba, Công ty cũng không đảm bảo cho việc sử dụng liên tục của miền.
 6. Công ty không thể đáp ứng bất kỳ nguyện vọng nào liên quan đến việc thay đổi miền sau khi hoàn thành đăng ký.
 7. Trường hợp người sử dụng muốn sử dụng miền đã nhận được từ nhà cung cấp khác bằng Wevina thì cần phải tiến hành thủ tục chuyển đổi. Tùy theo thời hạn có hiệu lực của miền muốn chuyển đổi và tùy thuộc vào nhà đăng ký miền hiện tại (cơ quan – tổ chức cho phép đăng ký và quản lý tên miền (registrar) hiện tại), có trường hợp không thể chuyển đổi.
 8. Người sử dụng vẫn có thể sử dụng miền độc lập trong khoảng thời gian của hợp đồng miền cho dù đã hủy bỏ gói có thu phí Wevina. Trong trường hợp người sử dụng vẫn tiếp tục muốn sử dụng miền sau khi hủy bỏ gói có thu phí, người sử dụng cần tiến hành thao tác chuyển đổi. Sau khi hủy bỏ gói có thu phí, miền độc lập sẽ bị vô hiệu, do đó đề nghị người sử dụng liên hệ về việc chuyển đổi miền tới địa chỉ hỗ trợ của Công ty trong vòng 02 tháng trước khi hủy bỏ. Liên quan đến việc vô hiệu hóa miền trong trường hợp vượt quá thời hạn nêu trên, Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Ngoài ra, công ty không thực hiện quản lý liên tục chỉ riêng cho miền.

Điều 6 - Nhận – sử dụng địa chỉ mail

 • Người sử dụng có thể được nhận và sử dụng địa chỉ mail khi sử dụng miền độc lập đã được nhận trong gói có thu phí. Số lượng địa chỉ mail có thể nhận được sẽ được quy định riêng trong bản chi tiết gói.
 • Công ty thiết đặt giới hạn gửi trong địa chỉ mail. Nếu số lần gửi và số lần nhận mail vượt quá giá trị giới hạn thì chức năng nhận – gửi mail sẽ tạm thời bị dừng lại. Sau một thời gian nhất định, nếu số lượng mail nhận – gửi ở dưới mức giá trị giới hạn thì chức năng hạn chế sẽ được tự động gỡ bỏ.
 • Số lượng lưu giữ mail nhận – gửi, đối với gói bạc là 50, đối với gói vàng là 500. Nếu vượt quá giới hạn này, các mail trên máy chủ mail sẽ bị xóa theo lần lượt từ mail cũ nhất. Công ty không duy trì sao lưu (back-up) đối với các mail đã bị xóa. Công ty đưa ra lời khuyên là người sử dụng nên sử dụng khách hàng thư điện từ (mail client) trên máy tính cá nhân và tự back-up.
 • Trường hợp người sử dụng có những hành vi được quy định ở dưới đây, Công ty có thể xóa bỏ mail mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, Công ty còn có thể tiến hành cho dừng sử dụng hoặc xóa bỏ địa chỉ mail.
  1. Gửi đi các mail rác (spam mail), mail chứa virus
  2. Gửi cùng lúc 1 mail tới nhiều địa chỉ không rõ
  3. Nhận – gửi file có dung lượng lớn
  4. Gửi mail liên tục trong thời gian ngắn
  5. Nhận mail rác (spam mail)
  6. Trường hợp Công ty cho rằng làm thiệt hại tới máy chủ dịch vụ (service server)
 • Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm về lỗi nhận – gửi mail do lỗi cài đặt mail của người sử dụng, hoặc về thiệt hại phát sinh khi dừng sử dụng địa chỉ mail do hủy bỏ gói có thu phí.

Điều 7 - Sử dụng máy chủ

 1. Trong gói có thu phí có bao gồm cả việc cung cấp máy chủ. Máy chủ được cung cấp tương đương với dịch vụ máy chủ (hosting service) 250MB do Công ty kinh doanh.
  http://vtmhosting.vn/
 2. Công ty chỉ cung cấp dịch vụ cho máy chủ (hosting) có sử dụng trong gói có thu phí tại WEVINA. Mỗi 1 người sử dụng chỉ được nhận 1 máy chủ (hosting). Người sử dụng không thể chuyển nhượng cho bên thứ ba.

Điều 8 - Xóa bỏ tài khoản đăng ký, dừng sử dụng, gỡ bỏ nội dung

 1. Các trường hợp dưới đây, Công ty có thể xóa bỏ tài khoản đăng ký của người sử dụng, dừng sử dụng dịch vụ, hoặc gỡ bỏ toàn bộ hay một phần nội dung có vấn đề mà không cần phải thông báo trước.
  1. Trường hợp thông tin cung cấp cho Công ty tại thời điểm đăng ký được chứng minh là giả mạo.
  2. Trường hợp những liên lạc quan trọng từ Công ty liên quan đến việc sử dụng dịch vụ đã được gửi tới địa chỉ mail đăng ký nhưng không được chuyển tới một cách bình thường hoặc không có những trả lời hồi âm cần thiết.
  3. Trường hợp người sử dụng dịch vụ vi phạm hoặc khả năng vi phạm cao theo phán đoán của Công ty.
  4. Trường hợp sức khỏe, an toàn, cùng các quyền lợi, lợi ích khác của người sử dụng khác hoặc bên thứ ba bị xâm hại, hoặc đe dọa nghiêm trọng tới các quyền lợi lợi ích này.
  5. Trường hợp có ý kiến, chỉ trích từ các cơ quan nhà nước hoặc các nhà chuyên môn (chính quyền địa phương, đường dây nóng internet, luật sư,..) về việc vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, trật tự công cộng, hoặc xâm hại quyền lợi của người khác đối với các thông tin được đăng tải trong phần nội dung hoặc trên bảng tin
  6. Trường hợp có sự trình báo về việc các thông tin được đăng tải trong phần nội dung hoặc trên bảng tin xâm hại đến lợi ích bản thân của người trình báo. Tuy nhiên, chỉ giới hạn trong trường hợp người trình báo xuất trình được các hồ sơ chứng minh được bản thân người đó là người được hưởng lợi ích và hồ sơ tài liệu chứng minh bị xâm hại quyền lợi, và công ty điều tra xem xét một cách thận trọng và làm rõ được các nội dung trình báo là đúng.
  7. Trường hợp các file do người sử dụng tải lên máy chủ Công ty bị nghi ngờ một cách có căn cứ là có truyền nhiễm virus cho dù là do lỗi cố ý hoặc sơ sót của người sử dụng. Trong trường hợp này, Công ty có thể xóa bỏ không chỉ file bị nghi ngờ truyền nhiễm virus , bao gồm cả các file có liên quan.
  8. Trường hợp sau khi đăng ký làm người sử dụng, nhưng không lập website trong một khoảng thời gian nhất định.
 2. Trường hợp bị xóa bỏ tài khoản đăng ký, bị dừng sử dụng dịch vụ hoặc bị xóa bỏ toàn bộ hay một phần nội dung có vấn đề được quy định ở mục trên, người sử dụng không thể yêu cầu công khai lý do và không được tranh chấp về các nội dung đã bị xóa bỏ này.

Điều 9 - Nghĩa vụ của người sử dụng

 1. Người sử dụng phải có trách nhiệm đối với việc bảo quản quản lý website của mình đã được lập khi sử dụng dịch vụ này và đối với toàn bộ các nội dung cung cấp. Công ty không có nghĩa vụ phải điều tra website của người sử dụng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.
 2. Trường hợp xảy ra tranh chấp giữa những người sử dụng, Công ty hoàn toàn không liên quan đến việc tranh chấp này, những người sử dụng có liên quan đến tranh chấp phải tự chịu trách nhiệm giải quyết. Trường hợp Công ty, những người sử dụng khác, bên thứ ba không phải là người sử dụng bị chịu thiệt hại thì những người sử dụng có liên quan đến tranh chấp phải bồi thường cho thiệt hại này.
 3. Đối với toàn bộ những khiếu kiện, phàn nàn và đề nghị thanh toán phát sinh tại nguyên nhân do nội dung người sử dụng đã đăng tải, biên tập trong dịch vụ này, do kết nối đến dịch vụ này, do vi phạm quy định này hoặc do xâm hại lợi ích của bên thứ ba, người sử dụng chịu hoàn toàn trách nhiệm giả quyết và chi trả các chi phí
 4. Trường hợp phát sinh tiền bồi thường và các chi phí khác liên quan đến việc giải quyết khiếu kiện phàn nàn và yêu cầu thanh toán từ bên thứ ba khi có sự xâm hại quyền lợi của bên thứ ba từ người sử dụng, người sử dụng có liên quan đến tranh chấp này phải chi trả tiền bồi thường và các chi phát sinh này (bao gồm cả chi phí luật sư mà Công ty đã chi trả)
 5. Người sử dụng phải tiến hành back-up định kỳ việc cài đặt toàn bộ phần mềm và file thông tin có khả năng truy cập. Trong trường hợp Công ty tiến hành thông báo ảo trì đến người sử dụng, người sử dụng phải tiến hành back-up trước khi việc bảo trì được tiến hành. Trong bất kể trường hợp nào, các bản sao back-up không được lưu giữ trên máy chủ của Công ty.
 6. Người sử dụng phải sử dụng thiết kế đã được cung cấp chỉ dùng cho việc sử dụng dịch vụ này. Người sử dụng tuyệt đối không được phép sử dụng bằng cách chuyển tiếp cho máy chủ bên ngoài.
 7. Công ty nghiêm cấm các hành vi được quy định dưới đây. Trường hợp người sử dụng vi phạm cho dù là cố ý hoặc do sơ sót, Công ty có thể xóa bỏ tài khoản đăng ký, cho dừng sử dụng dịch vụ, hoặc xóa bỏ toàn bộ hay một phần nội dung có vấn đề mà không cần báo trước.
  1. Hành vi chuyển nhượng, cung cấp, cho phép bên thứ ba sử dụng tài khoản đăng ký
  2. Hành vi đăng tải nội dung có những hiển thị mang tích bạo lực, kỳ quái, hoặc khiêu dâm, khiêu dâm trẻ em, hoặc ngược đãi trẻ em
  3. Hành vi đăng tải các hiển thị bao gồm những nội dung vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, trật tự công cộng
  4. Hành vi đăng tải đường link đến các trang người lớn (adult site), đến các trang tải về những hình ảnh, video mại dâm – khiêu dâm trẻ em
  5. Hành vi lôi kéo, rủ rê để gặp gỡ người khác giới hoặc quan hệ khác giới; hoặc những hành vi có liên quan đến lôi kéo này; hành vi tiếp tay, xúi giục mua bán dâm
  6. Hành vi vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ gây vi phạm pháp luật, hành vi xúi giục, trung gian,… cho các hành vi vi phạm pháp luật
  7. Hành vi có liên quan hoặc có lo ngại có liên quan đến phạm tội như lừa đảo, lạm dụng thuốc quy định, mua bán dâm trẻ em, mua bán phạm pháp tài khoản tiền gửi và điện thoại di động
  8. Hành vi gây phiền nhiễu đến người sử dụng khác, hoặc bên thứ ba hoặc đến Công ty
  9. Hành vi sử dụng dịch vụ bằng cách giả mạo người sử dụng khác
  10. Hành vi đăng tải các thông tin có nội dung xúi giục bên thứ ba vào các hành vi tương tự như bán hàng đa cấp
  11. Hành vi công khai thông tin cá nhân của bản thân và người khác
  12. Hành vi tập hợp các thông tin cá nhân này mà không nhận được sự chấp thuận trước của người sử dụng khác hoặc của bên thứ ba; hoặc các hành vi sử dụng, đăng tải, cung cấp các thông tin cá nhân này mà chưa được sự cho phép của bản thân người đó.
  13. Hành vi xâm hại các quyền sở hữu trí tuệ như quyền tác giả, thương hiệu của người sử dụng khác, của bên thứ ba hoặc của Công ty
  14. Hành vi xâm phạm tài sản, sự riêng tư, thương hiệu, quyền riêng tư, và các quyền lợi – lợi ích khác.
  15. Hành vi phỉ báng, hoặc hành động gây ra sự đau đớn về thể chất và tinh thần, hoặc các hành vi dẫn đến các hành động này
  16. Hành vi cản trở việc sử dụng dịch vụ một cách thoải mái của toàn bộ những người sử dụng hoặc của bên thứ ba do đăng tải những lời nói mang tính công kích, báng bổ, xúc phạm, không phù hợp, không cần thiết
  17. Hành vi đăng tải những từ ngữ gây ra lo ngại về xúi giục tự sát, tự làm bị thương, lạm dụng thuốc và hành vi đăng tải các hiển thị khác, hành vi đăng tải cách thức tự sát
  18. Hành vi đăng tải thông tin bao gồm các nội dung giả mạo hoặc dẫn đến hiểu nhầm; hành vi chuyển – thông báo các thông tin không đúng sự thật
  19. Hành vi đăng tải, tuyên truyền, rủ rê vào các đường dẫn đến các trang web xấu có hại giống với kiểu lừa đảo “One-click”
  20. Hành vi sử dụng các dịch vụ có sử dụng chương trình và công cụ có thể phát ngôn tự động (bao gồm cái gọi là “Hành vi xâm phạm – phá hoại”)
  21. Hành vi giống với xây dựng liên kết (link building) hoặc spam link
  22. Hành vi có mục đích sử dụng nơi đặt file ngoài website
  23. Hành vi gửi hoặc ghi chương trình máy tính có chứa virus độc hại
  24. Hành vi lập các đường link trực tiếp từ các website khác vào website của mình để tiến hành tải về (download)
  25. Hành vi đổi hướng miền được lập bên ngoài sang website được lập trong dịch vụ nà, hoặc hiển thị trong website bên ngoài (có nghĩa là tích hợp thông qua hiển thị trong khung (frame) và hiển thị ở khung bên trong một trang web khác (iframe))
  26. Hành vi ẩn các quảng cáo cần phải được hiện thị, hoặc cố ý cho xuống thấphiệu quả quảng cáo
  27. Hành vi truy cập trái phép vào thiết bị máy chủ hoặc mạng lưới của Công ty
  28. Hành vi cho thêm tải vào phần đầu cực máy chủ hoặc làm giảm tính bảo vệ ở máy chủ
  29. Hành vi kinh doanh một phần hoặc toàn bộ dịch vụ
  30. Sao chép, phát tán ra công chúng, sử dụng URL, nội dung, chương trình, nguồn của dịch vụ khi chưa được sự đồng ý của Công ty
  31. Hành vi khi đăng hình ảnh và các số liệu khác tiến hành đăng ký URL của website không liên quan tới các số liệu này để thành URL có liên quan.
  32. Đăng ký và sử dụng với mục đích nghiên cứu kỹ thuật của dịch vụ này
  33. Hành vi đăng tải các nội dung gây mất uy tín của dịch vụ này
  34. Sử dụng với mục đích gây trở ngại cho việc quản lý – vận hành dịch vụ
  35. Hành vi vi phạm quy định này
  36. Những hành vi khác mà Công ty cho rằng không phù hợp để làmm người sử dụng dịch vụ.

Điều 10 - Bồi thường thiệt hại

 1. Công ty có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại (bao gồm cả chi phí luật sư) đối với người sử dụng gây ra tổn thất thiệt hại cho Công ty do vi phạm quy định này, hoặc do sử dụng dịch vụ này một cách trái phép hoặc bất chính.

Điều 11 - Nội dung người sử dụng

 1. Người sử dụng có thể đăng tải trong dịch vụ này các văn bản, hình ảnh, âm thanh, ảnh động và toàn bộ các nội dung và thông tin khác (dưới đây gọi là “Các nội dung”) do bản thân hoặc người khác tạo ra theo cách thức Công ty quy định. Trong trường hợp đăng tải các nội dung do người khác tạo ra, cần phải nhận được sự chấp thuận hoặc chuyển nhượng quyền chính đáng của người đó. Công ty hoàn toàn không bảo đảm rằng người sử dụng đã nhận được sự chấp thuận hoặc chuyển nhượng quyền chính đáng đó hay chưa.
 2. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm với nội dung được đăng tải được nêu trong điều khoản trên đây, và không bảo đảm bất kể điều gì đối với việc đăng tải các nội dung trong trang này có xâm hại đến quyền tác giả và các quyền lợi khác của bên thứ ba hay không.
 3. Trong số các dịch vụ này trường hợp người sử dụng gửi đi các nội dung đến cho dịch vụ mà có nhiều người sử dụng không xác định có thể truy cập vào thì có thể coi người sử dụng đó đã chấp thuận cho Công ty có quyền sử dụng (bao gồm sao chép, công khai, gửi tin, chuyển nhượng, cho mượn, dịch, mô phỏng) miễn phí các nội dung gửi một cách không độc quyền ở trong và ngoài nước Nhật. Ngoài ra, người sử dụng không được thi hành quyền nhân thân. Điều khoản này không ràng buộc việc Công ty cho phép những người sử dụng khác được sử dụng các nội dung này.
 4. Người sử dụng không được phép đăng tải các nội dung trái với các nội dung nghiêm cấm trong Điều 9.
 5. Công ty không có nghĩa vụ giám sát một cách tích cực việc các nội dung do người sử dụng đăng tải có vi phạm quy định này hay không. Tuy nhiên, nếu cần thiết, Công ty có quyền xác nhận lại các nội dung do người sử dụng đăng tải bất cứ lúc nào.
 6. Công ty nỗ lực trong việc bảo quản, quản lý các đề tài tồn tại trong dịch vụ này. Tuy nhiên, Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với lỗi bảo quản, quản lý, truy cập của các nội dung và toàn bộ số liệu khác do người sử dụng đã truy cập.
 7. Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm lưu giữ các văn bản và các số liệu khác cấu thành nên nội dung do bản thân tạo ra.

Điều 12 - Sự cố dịch vụ

 1. Công ty sẽ không lơ là trong việc nỗ lực nhằm đảm bảo dịch vụ luôn được sử dụng và vận hành thích hợp.
 2. Công ty có thể thay đổi hoặc tạm dừng nội dung dịch vụ cung cấp trong trường hợp thấy đặc biệt cần thiết để phòng chống việc sử dụng bất chính hoặc để nhằm nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật của dịch vụ
 3. Người sử dụng phải chấp nhận việc Công ty không đảm bảo tính khả dụng một cách hoàn hảo do vẫn còn tồn tại những ký do về mặt kỹ thuật và những lý do thuộc về bên ngoài (ví dụ như mạng điện truyền thông). Do đó, người sử dụng không thể yêu cầu truy cập ngắt quãng vào dịch vụ. Về quy chế truy cập tạm thời, cơ sở của khiếu nại đảm bảo và quyền lợi kết thúc hợp đồng mang tính ngoại lệ không được chấp thuận.
 4. Công ty có thể dừng cung cấp tạm thời một phần hoặc toàn bộ dịch vụ đối với một trong các trường hợp được nêu dưới đây.
  1. Trường hợp bất đắc dĩ để bảo trì hoặc xây dựng hệ thống dùng cho dịch vụ
  2. Trường hợp phát sinh sự cố trong hệ thống dùng cho dịch vụ
  3. Trường hợp phát sinh tai nạn, thiên tai, chiến tranh, bạo động
  4. Trường hợp không thể sử dụng dịch vụ điện truyền thông do nguyên nhân từ phía nhà cung cấp
  5. Trường hợp khác mà Công ty phán đoán là cần thiết tạm thời dừng cung cấp dịch vụ về mặt kỹ thuật hoặc về mặt vận hành
 5. Để đảm bảo tính thao tác thích hợp của chức năng biên tập của dịch vụ, Công ty cần đến nhiều yêu cầu hệ thống. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm về lỗi phát sinh do cấu tạo hệ thống với nhiều yêu cầu hệ thống khác nhau.

Điều 13 - Nội dung miễn trách nhiệm

 1. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất, thiệt hại xảy ra cho người sử dụng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ
 2. Công ty có thể kết thúc một phần hoặc toàn bộ dịch vụ cung cấp. Trường hợp kết thúc dịch vụ, Công ty sẽ thông báo ít nhất trước 1 tháng đến các khách hàng theo phương phức do Công ty quy định. Trong trường hợp này, khách hàng không thể yêu cầu tiếp tục dịch vụ.
 3. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với trường hợp người sử dụng gây tổn thất thiệt hại tới cho người khác thông qua việc sử dụng dịch vụ này.
 4. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp về mặt tiền bạc đối với bên thứ ba và những người sử dụng khác phát sinh do sử dụng dịch vụ này.
 5. Công ty không đảm bảo bất cứ một điều gì về tính chính xác, tính chân thực, tính xác thực, tính hữu dụng của các nội dung thông tin người sử dụng có được thông qua dịch vụ này; đồng thời hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước các vấn đề, ảnh hưởng do các thông tin này mang lại.
 6. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các tổn thất thiệt hại phát sinh do việc người sử dụng đánh mất, làm rò rỉ, hoặc sử dụng bất chính các thông tin
 7. Người sử dụng phải quản lý các loại dữ liệu đã đăng trong dịch vụ này. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến việc đánh mất, làm hư hỏng các dữ liệu
 8. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho việc làm rò rỉ, làm mất thông tin do truy cập trái phép vào các thông tin được đăng tải máy chủ Công ty và website bởi chính người sử dụng hoặc bởi người thứ ba. Ngoài ra, Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc sử dụng với mục đích xấu của bên thứ ba đối với các thông tin do người sử dụng tải lên trên website hoặc máy chủ Công ty
 9. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với tổn hại bị xảy ra do sự cố hệ thống của dịch vụ
 10. Công ty không tiến hành hỗ trợ bằng điện thoại hoặc bằng FAX trong khi sử dụng dịch vụ. Đối với những liên hệ thắc mắc từ người sử dụng chỉ được tiến hành qua Email. Ngoài ra, Công ty không tiến hành hỗ trợ và đảm bảo thao tác đối với bất kể phần mềm, thiết bị nào mà người sử dụng dùng
 11. Công ty không có nghĩa vụ giám sát quản lý một cách tích cực việc tuân thủ chấp hành quy định này của người sử dụng
 12. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất tổn hại phát sinh từ dịch vụ của bên thứ ba mà được cung cấp sát nhập trong dịch vụ
 13. Dưới dự quản lý của Công ty, không có các trang bên ngoài được liên kết trong dịch vụ này. Công ty không đảm bảo bất kể một điều gì và hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng thông tin người sử dụng, bảo vệ, nội dung của trang bên ngoài. Ngoài ra, Công ty không có nghĩa vụ phải trả lời bất kể hỏi đáp thắc mắc, khiếu kiện phàn nàn có liên quan đến trag web bên ngoài.
 14. Trường hợp số lượng truy cập liên quan đến nguồn mạng, Công ty có thể dừng trang làm gây trở ngại cho việc vận hành với giá rẻ hoặc miễn phí mà không cần thông báo trước.
 15. Để lập – vận hành trang chủ, cần phải có kiến thcs về (X)HTML, HTML5, css và internet. Công ty không thể trả lời một cách đầy đủ trọn vẹn đối với các thắc mắc liên quan đến những vấn đề này.

Điều 14 - Thông tin cá nhân

 1. Người sử dụng bảo đảm rằng toàn bộ các thông tin cung cấp là đúng sự thật và đầy đủ. Nhằm đảm bảo thông tin cá nhân của bản thân luôn ở trạng thái cập nhật mới nhất, người sử dụng phải nhanh chóng thông báo về những thay đổi trong thông tin cá nhân theo cách thức quy định.
 2. Người sử dụng phải chấp thuận việc lưu lưu lại và quản lý điện tử thông tin cá nhân của công ty
 3. Công ty giữ bí mật về thông tin của người sử dụng
 4. Công ty không được cung cấp hoặc công khai cho bên thứ ba các thông tin cá nhân khi chưa thông báo về bên được cung cấp thông tin về các thông tin cá nhân của người sử dụng mà Công ty nắm được thông qua việc cung cấp dịch vụ này và nhận được sự đồng ý của người sử. Tuy nhiên không áp dụng cho các trường hợp sau đây.
  1. Trường hợp hiển thị cho bên tiếp nhận ủy thác các thông tin cá nhân với mục đích ủy thác cho bên này xử lý các thông tin cá nhân
  2. Trường hợp bên được tiếp nhận kinh doanh có một phần liên quan đến dịch vụ này thông qua chuyển nhượng hay thừa kế có đầy đủ quyền và nghĩa vụ hợp pháp
  3. Trường hợp phải công khai theo lệnh của tòa án, hoặc theo quyết định, phán quyết của tòa án hoặc theo quy định pháp luật
  4. Trường hợp có sự đối chiếu các thông tin xác thực hợp pháp từ cảnh sá, kiểm sát, cơ quan quản lý giám sát
  5. Trường hợp cần thiết cho việc bảo vệ tính mạng, thân thể, tài sản của con người nhưng gặp khó khăn trong việc nhận được sự đồng ý của bản thân người có thông tin.
  6. Trường hợp đặc biệt cần thiết cho việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy đào tạo một cách kiện toàn cho trẻ em nhưng gặp khó khăn trong việc nhận được sự đồng ý của bản thân người có thông tin
  7. Trường hợp Công ty thông báo trước hoặc để ở trạng thái bản thân người có thông tin có thể dễ dàng nắm được về hạng mục dữ liệu cá nhân được sử dụng chung, phạm vi của người sử dụng chung, mục đích sử dụng, họ tên hoặc tên gọi của người có trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân đó, ngay cả trong trường hợp sử dụng chung thông tin các dữ liệu cá nhân giữa những
 5. Nhằm tránh những rắc rối do việc sử dụng bất chính tài khoản đăng ký, người sử dụng phải tuân thủ các nội dung ghi dưới đây.
  1. Đặt mật khẩu mà người thứ ba không thể phán đoán ra một cách dễ dàng
  2. Không công khai cho bên thứ ba về tài khoản và mật khẩu đăng ký của bản thân
  3. Trường hợp sử dụng dịch vụ trên máy tính có nhiều người sử dụng chung, khi kết thúc sử dụng dịch vụ, nhất định phải kết thúc trình duyệt thoát khỏi web
 6. Ngay cả trong dịch vụ này bị sử dụng bởi bên thứ ba không có thẩm quyền do bị sử dụng tài khoản và mật khẩu đăng ký, Công ty vẫn coi là do bản thân người sử dụng đã sử dụng, bản thân người sử dụng phải chịu mọi trách nhiệm với nhữn hệ quả phát sinh do việc sử dụng này
 7. Đối với các tổn hại phát sinh do việc bị người thứ ba không có quyền hạn sử dụng tài khoản và mật khẩu đăng ký, trừ trường hợp là do lỗi nghiêm trọng của Công ty, Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Trường hợp người sử dụng muốn thay đổi hoặc phát sinh thay đổi đối với tài khoản đăng ký, mật khẩu và các thông tin đăng ký khác, bản thân người sử dụng phải tự tiến hành các thủ tục thay đổi theo yêu cầu. Công ty không làm thay các thủ tục thay đổi này.
 8. Người sử dụng phải chấp nhận việc Công ty có thể xem các dữ liệu được lưu giữ trên máy chủ từ quan điểm kỹ thuật, về mặt lý thuyết thông tin của người sử dụng có thể bị truy cập bởi người thứ ba không được cho phép khi thông tin được truyền qua internet.

Điều 15 - Bảo hộ thông tin cá nhân

 • Công ty bảo hộ một cách thích đáng các thông tin cá nhân, và tuân thủ chính sách riêng tư trên các website của Công ty.

Điều 16 - Quyền sở hữu trí tuệ của dịch vụ

 • Các quyền sở hữu trí tuệ như quyền tác giả, thương hiệu, quyền sáng chế,… đối với các nội dung cấu thành nên dịch vụ nhưng không phải là nội dung do người sử dụng sáng tạo ra và cung cấp (bao gồm văn bản, hình họa, logo, công cụ, hình ảnh, ảnh chụp, ảnh họa, video, audio, hoạt hình) thuộc về Công ty hoặc người đồng kinh doanh, hoặc người cung cấp các nội dung đó; người sử dụng phải chấp nhận việc bảo hộ các quyền này theo quy định của pháp luật, và không được có hành vi xâm hại các quyền này.

Điều 17 - Sử dụng mang tính quốc tế

 • Người sử dụng phải tuân theo các pháp lệnh, quy định tại nước, khu vực sử dụng sau khi đã hiểu rõ rằng Internet được sử dụng vượt qua các biên giới.

Điều 18 - Quy định cuối cùng

 • Các điều khoản trong bản quy định này dù hết hiệu lực ở hiện tại hoặc ở trong tương lai cũng không được làm tổn hại tới tính hiệu lực của điều khoản còn lại.

- CÁC MỤC HẠN CHẾ - CHÚ Ý

 1. Các quảng cáo được hiển thị trong trang cài đặt/thiết lập. Thiết kế và địa chỉ đường link sẽ được thay đổi.
 2. Dịch vụ này được tối ưu hóa trong các trình duyệt dưới đây. Cũng có thể xem ở tại các OS / trình duyệt khác, tuy nhiên để có thể sử dụng đúng toàn bộ các chức năng, xin hãy sử dụng các trình duyệt dưới đây. Ngoài ra JavaScript/Cookie là bắt buộc.
  Từ IE 8.0 trở đi / Từ Chrome 13 trở đi / Từ Firefox 3 trở đi / Từ Opera 11 trở đi / Từ Safari 5 trở đi
Thiết lập – thi hành ngày 01 tháng 09 năm 2011.
Sửa đổi ngày 18 tháng 11 năm 2013.

Wevina INC

 • Hà Nội - Việt Nam

 • Phone:

  Hotline 0912.345.678

 • E-mail:   

  support@wevina.vn
 • All right reserved.